Belastingaftrek partneralimentatie vanaf 2020 verlaagd

De partneralimentatie die u betaalt of ontvangt is onderdeel van uw belastingaangifte. Voor de betaler is de partneralimentatie fiscaal aftrekbaar. U mag als alimentatieplichtige deze uitgave in uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opnemen. Voor de ontvanger is de partneralimentatie belast, u moet als alimentatiegerechtigde hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen in uw aangifte inkomstenbelasting opnemen. De aftrekbaarheid van de partneralimentatie wordt vanaf dit jaar stapsgewijs afgebouwd. Wat betekent dit voor u?

Wat houdt de verlaging aftrekbaarheid van de partneralimentatie in?

Met ingang van 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie jaarlijks verlaagd. De aankomende jaren wordt de maximale belastingaftrek verlaagd van 51,95% tot 37,05% in 2023. De afbouw van het aftrekpercentage ziet er per jaar als volgt uit:

  • 2020: 46%
  • 2021: 43%
  • 2022: 40%
  • 2023: 37,05%

Wie krijgt te maken met de verlaging van de fiscale aftrekbaarheid?

Vooral de hogere inkomens hebben met ingang van 2020 minder belastingvoordeel door deze nieuwe belastingregel. Voor inkomens vanaf € 68.507 geldt dat dit jaar de betaalde partneralimentatie nog maar aftrekbaar is tegen maximaal 46% in plaats van 51,95% in 2019. Voor deze groep zullen de netto alimentatielasten verlaging dus gaan toenemen. Stel dat u € 1.000,00 partneralimentatie per maand betaalt, dan had u vorig jaar na 52% aftrek een netto maandlast van € 480,00. In deze nieuwe situatie wordt de netto maandlast bij aftrek tegen 37,05% € 630,00. Een verschil van € 150,- per maand.

Reden voor een herberekening van de partneralimentatie?

Is de verlaagde aftrekbaarheid van de partneralimentatie op u van toepassing? U betaalt dan wellicht te veel alimentatie. Bij het vaststellen van de partneralimentatie wordt het namelijk het voordeel van de belastingaftrek meegenomen. Deze fiscale aanpassing kan daarom een aanleiding zijn voor een herberekening van de partneralimentatie. De Scheidingsplanner kan u hier uitstekend mee helpen. Neem gerust contact met ons op, onze financiële specialisten maken graag de gevolgen van deze wijziging voor u inzichtelijk.