Na de scheiding de belastingaangifte doen: waar gaat het mis?

De Belastingdienst constateert veel fouten in de belastingaangifte na de scheiding. Daarom zijn ze vorige maand een voorlichtingscampagne gestart rondom het thema ‘scheiden en belasting’. Met de campagne ‘Voor wie verder wil, maar niet samen’ wil de fiscus voorkomen dat gescheiden mensen later forse naheffingen krijgen en in financiële problemen raken. Waar gaat het mis?

Oorzaken fouten in de belastingaangifte na de scheiding

Als men gaat scheiden, dan zijn de belastingaangifte en de toeslagen vaak het laatste waaraan men denkt. Ook is men meestal niet op de hoogte van de fiscale regels en mogelijkheden die gelden. Hierdoor kan men veel geld mislopen of juist een boete krijgen. Dat veel fouten het gevolg zijn van onvoldoende fiscale kennis, blijkt wel uit de volgende cijfers van de belastingdienst:

  • Eén op de vijf ex-koppels belt binnen een maand na de scheiding met de Belastingdienst
  • Gescheiden Nederlanders bellen ruim vijf keer vaker met de Belastingtelefoon
  • Uit twee recente steekproeven blijkt dat scheidende mensen met een eigen woning 2,5 keer zoveel fouten bij hun aangifte maken dan getrouwde stellen
  • De kans dat een net gescheiden persoon een dwangbevel ontvangt voor één of meerdere vorderingen bedraagt ruim 8 procent
  • Net gescheiden personen maken twee keer zo vaak bezwaar tegen een aanslag

Meest voorkomende fouten in belastingaangifte

1. Recht op toeslag

De financiële positie van beide ex-partners verandert door de scheiding. Het kan dan voorkomen dat één van hen in aanmerking komt voor een toeslag. Vaak wordt echter het inkomen en de financiële situatie niet goed ingeschat, waardoor onjuiste bedragen worden toegekend door de Belastingdienst.

2. Hypotheekrenteaftrek

Er wordt meer hypotheekrente afgetrokken dan het eigendomsdeel van de woning. Over het algemeen zijn beide ex-partners voor precies de helft eigenaar van de woning. Iedere ex-partner mag daarom slechts maximaal 50 procent (hun aandeel) aan hypotheekrente aftrekken. Dit geldt ook als één partij maandelijks de gehele hypotheek betaalt.

3. Kinderopvangtoeslag

Als u beiden evenveel voor uw kinderen zorgt en beiden gebruik maakt van kinderopvang, dan kunt u allebei kinderopvangtoeslag krijgen. Aangezien de kinderen bij de gemeente slechts bij één van de ouders ingeschreven kunnen staan, kan de andere ouder alleen toeslag aanvragen als bij de fiscus bekend is dat er sprake is van co-ouderschap. Dit moet men schriftelijk aantonen via een brief met daarin de zorgverdeling en/of een ouderschapsplan.

Hoe kunt u belastingfouten voorkomen?

Onze eerste tip is eigenlijk een open deur: laat uw scheiding regelen door een financieel en fiscaal adviseur die gespecialiseerd is in echtscheidingen. De Scheidingsplanner is zo’n adviseur. De Belastingdienst geeft niet voor het niets het advies om de fiscale consequenties van gemaakte afspraken altijd te laten te controleren. Voor veel mediators en advocaten zijn de financiën vaak bijzaak, zodat u alsnog een financieel adviseur moet inschakelen om alles te laten checken. Dit zorgt voor vertraging en extra kosten, dus waarom zou u niet meteen voor een financieel specialist kiezen die uw scheiding in zijn geheel kan regelen, ook op juridisch gebied.

3 tips om belastingfouten te voorkomen

Tip 1: Doe gezamenlijk aangifte

Door in het jaar van scheiding tóch nog gezamenlijk aangifte te doen, ontstaan er aanmerkelijk minder fouten volgens de Belastingdienst. Het is dan verstandig om fiscaal partner te blijven. Voor veel mensen is het echter vaak onduidelijk wanneer fiscaal partnerschap nu precies stopt. Dit moment is na uw scheiding wel van belang voor bepaalde onderwerpen in uw belastingaangifte, zoals de fiscale heffingskortingen, het verdelen van bepaalde inkomsten en de aftrekposten tussen partners.

Tip 2: Eigen woning

Betaalde hypotheekrente wordt vaak door één van de ex-partners als alimentatie in aftrek gebracht, zonder dat daar schriftelijke afspraken over zijn gemaakt. De fiscus accepteert dit niet, wat tot een correctie in de aanslag leidt. Neem dit dus mee in het echtscheidingsconvenant.

Tip 3: Kindgebondenbudget

Als u beiden voor de kinderen zorgt, dan kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kiezen wie van u de kinderbijslag ontvangt. De ouder die de kinderbijslag op zijn of haar naam krijgt ontvangt ook het kindgebonden budget. Uiteraard moet wel aan de voorwaarden worden voldaan. Het kan soms véél uitmaken wie dat kindgebonden budget krijgt. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Let daar dus op.