Betaal ik teveel alimentatie?

Inmiddels bent u al een aantal jaren gescheiden, maar uw situatie is niet meer hetzelfde. Uw inkomen is misschien gewijzigd, de zorgverdeling van uw kinderen is gewijzigd of u heeft een nieuwe relatie gekregen. De situatie waarop toentertijd de alimentatie is berekend, is dus inmiddels niet meer hetzelfde. Zowel persoonlijke als financiële wijzigingen kunnen invloed hebben op de berekende alimentatie. Een logische vraag kan dan zijn: “Betaal ik te veel alimentatie?”. Overweeg in deze situatie een herberekening van de alimentatie.

Wat zit er in uw portemonnee?

Bij een alimentatieberekening spelen twee factoren een rol: de draagkracht en de behoefte. De behoefte van zowel de kinderen als van u zelf wordt tijdens de scheiding vastgesteld. Deze behoefte blijft namelijk gelijk gedurende de periode van de alimentatieverplichting. Uiteraard met inachtneming van de jaarlijkse indexatie. Bij de herberekening speelt juist de draagkracht een hele belangrijke rol. Wat heeft u vandaag en morgen in uw portemonnee?

Nieuwe situatie inzichtelijk maken

Hoe in de nieuwe situatie de kinderkosten verdeeld moeten worden en hoe de partneralimentatie er eventueel uit gaat zien, wordt bij een herberekening inzichtelijk gemaakt. De herberekening maakt duidelijk of de overeengekomen alimentatie (nog) juist is. Aan de hand van de uitkomst kunt u dus bepalen of u niet te veel alimentatie betaalt of dat u juist iets meer zou moeten betalen.

Voorbeeld kinderalimentatie

Onlangs heeft een ex-echtpaar opnieuw een afspraak gemaakt omdat hun situatie gewijzigd was. In hun convenant was vastgelegd dat zij dan een herberekening van de alimentatie zouden laten uitvoeren. In hun situatie was hun oudste kind achttien geworden. Ouders ontvangen geen kindgebonden budget meer op het moment dat een kind deze leeftijd bereikt. Het kindgebonden budget moet echter vanaf eind 2015 bij de draagkracht van de ontvanger opgeteld worden, inclusief de eventuele alleenstaande ouderkop. De ouder die dit ontvangt is de ouder waarbij het betreffende kind ingeschreven staat, in dit voorbeeld de moeder.

Invloed op beide alimentaties

Nu het kindgebonden budget voor het oudste kind was weggevallen, klopte de berekende draagkrachtverhouding ten aanzien van de kinderkosten niet meer. Na onze herberekening en correctie hiervan, werd duidelijk dat dit ook invloed had op de eerder vastgestelde partneralimentatie. De nieuwe uitkomsten zijn vastgelegd in een aanvullend convenant. Het ex-echtpaar was gerustgesteld, zo gaven zij aan, nu ze zeker wisten dat de alimentatie weer helemaal conform de normen en richtlijnen is vastgesteld.