5 tips voor vakanties na de scheiding

Met uw kinderen op vakantie gaan na uw scheiding, vraagt om duidelijke afspraken en een goede afstemming met elkaar. Want concrete afspraken en goed overleg tussen gescheiden ouders geven minder kans op het ontstaan van conflicten. Wat komt er nog meer bij kijken? We geven u graag 5 tips voor de vakanties na de scheiding.

1. Nieuwe partners

Als de nieuwe partner van papa of mama voor het eerst meegaat op vakantie, en misschien ook wel de kinderen van die nieuwe partner, dan verandert er veel voor uw kinderen. In plaats van alleen met papa of mama op vakantie, wordt het dan ineens: met papa of mama op vakantie en nog een aantal mensen meer!

Bedenk dat kinderen het vooral op vakantie leuk vinden om veel te doen met hun ouders. Als de aandacht van die ouder in de nieuwe situatie over meer personen verdeeld moet worden, komen de kinderen hierdoor minder in beeld. En als deze andere personen in hun ogen ook nog eens “vreemden” zijn, bijvoorbeeld omdat de kinderen alleen nog maar enkele uurtjes per week te maken hebben gehad met de nieuwe partner en haar/zijn gezin, kan het zo maar gebeuren, dat de kinderen dit niet als leuk ervaren.

2. Regel op tijd de benodigde documenten

Naar het buitenland op vakantie? Regel – naast een geldig paspoort, visum, ziektekostenverzekering en reisverzekering voor de kinderen – ook de onderstaande formulieren tijdig om onnodige vakantiestress te voorkomen:

  • Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland
  • Geboorteakte *
  • Recent uittreksel gezagsregister *
  • Recent uittreksel BRP (was GBA) *
  • Kopie paspoort toestemming gevende ouder
  • Eventueel kopie retourticket van het kind
  • Eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omgang
  • Eventueel het ouderschapsplan

Check overigens altijd eerst of deze lijst nog actueel is. Informeer bovendien ook bij het consulaat of de ambassade van het betreffende vakantieland hoe zij met alleenreizende ouders met kinderen omgaan. Soms zijn er nog aanvullende documenten nodig.

* Deze documenten mogen maximaal 3 maanden oud zijn

3. Hou rekening met de wensen van uw kinderen

Eerst twee weken op vakantie met papa en daarna twee weken op vakantie met mama, lijkt wel een heerlijk vooruitzicht, maar vinden uw kinderen dat inderdaad ook echt wel leuk? Misschien willen uw kinderen ook wel liever gewoon thuis met vriendjes en vriendinnetjes spelen? En mogelijk willen uw kinderen ook nog wel graag een paar dagen naar opa en oma? Bespreek met uw kinderen wat hun wensen voor de vakantieperiode zijn, maar hou als ouder wel de regie.

4. Hou het overleg met elkaar open

Heeft u in het ouderschapsplan meer afgesproken dan alleen de verdeling van de vakantieperiode? Dan moet u met elkaar in overleg. Hou daarbij in gedachten dat de opgenomen regeling, een regeling is om op terug te vallen. Probeer in het overleg dus niet strikt vast te houden aan hetgeen is vastgelegd. Wees soepel en geef elkaar de ruimte om het dit jaar eens anders te doen. Wees bereid om met begin- en einddagen van vakantieperiodes te schuiven. Denk hierbij vanuit de gedachte vanuit het gunnen van een heerlijke vakantie voor uw kinderen. Dat is ook het doel van uw vakantieoverleg. Laat dus andere conflicten buiten het vakantieoverleg. Blijkt de afgesproken vakantieregeling blijvend ongeschikt? Maak dan een nieuwe met elkaar.