Ouderschapsplan na scheiding aanpassen

Bij een scheiding met minderjarige kinderen bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan staan de afspraken die u gemaakt heeft over de zorg en opvoeding van uw kinderen na uw scheiding. Soms moet u het ouderschapsplan na uw scheiding aanpassen omdat er omstandigheden zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen andere behoeften krijgen naarmate ze ouder worden. Of omdat de situatie van één van de ouders is gewijzigd door een nieuwe relatie of het verlies van een baan. U zult het ouderschapsplan dus na scheiding zo nu en dan in goed overleg moeten aanpassen om het ouderschapsplan actueel te houden.

Redenen ouderschapsplan na scheiding aanpassen

Veel voorkomende redenen voor na de scheiding aanpassen van het ouderschapsplan zijn:

  • U of uw ex-partner heeft een nieuwe relatie
  • Verhuizen in verband met een nieuwe relatie of een andere baan
  • Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school
  • Behoeften kinderen veranderen omdat ze ouder worden
  • Omgangsregeling werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • In de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken toch niet werken
  • U of uw ex-partner heeft een andere baan of andere werktijden gekregen
  • U of uw ex-partner gaat meer of minder verdienen
  • Co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen

Evalueer regelmatig het aanpassen van het ouderschapsplan

Omdat situaties en behoeften na de scheiding nu eenmaal veranderen, moet het plan met u allen meegroeien. Zie het ouderschapsplan dan ook niet als een statisch maar als een levend document. Evalueer daarom regelmatig met elkaar het eventueel moeten aanpassen uw ouderschapsplan na uw scheiding. Hoe loopt het? Wat moet of kan eventueel anders? Wat werkt misschien beter? Hoe ervaren de kinderen de gemaakte afspraken? Moeten we misschien nieuwe afspraken maken?

Tip aanpassen ouderschapsplan na de scheiding: maak bij het opstellen van het ouderschapsplan direct de afspraak om bijvoorbeeld jaarlijks het ouderschapsplan te toetsen en waar nodig aan te passen. Leg deze afspraak ook vast in het ouderschapsplan.

Ouderschapsplan (laten) aanpassen na scheiding

Het ouderschapsplan na de scheiding aanpassen kunt u het beste met elkaar in onderling overleg regelen. Wij merken dat gescheiden ouders daar soms begeleiding bij nodig hebben. Zoals ondersteuning bij een herberekening van de kinderalimentatie omdat één van de ouders zijn/haar baan heeft verloren of bij meer of minder inkomen. Ook kunt u het samen nog niet helemaal eens zijn over de gewenste aanpassingen. U kunt altijd onze hulp inschakelen om samen tot een oplossing te komen. Ook kunnen wij uw ouderschapsplan toetsen aan de actuele situatie en de gewijzigde afspraken voor u vastleggen.

Meer weten over ouderschapsplan aanpassen na scheiding?

Bel 023 – 205 20 10 of stuur een e-mail naar haarlemmermeer@scheidingsplanner.nl