10 Meest voorkomende misverstanden bij kinderalimentatie

Als u gaat scheiden dan bent u wettelijk verplicht om met elkaar afspraken te maken over uw kinderen. Het betalen en de hoogte van de kinderalimentatie is één van die afspraken. Voor veel scheidende ouders is de kinderalimentatie vaak een lastig onderwerp, mede door de misverstanden die erover bestaan. Om u op weg te helpen hebben wij een top 10 van misverstanden over kinderalimentatie samengesteld.

1. Wij sluiten het betalen van kinderalimentatie uit

Nee, dit kan niet. U heeft een wettelijke verplichting tot het betalen van kinderalimentatie. Een dergelijke afspraak is dus niet rechtsgeldig.

2. De kinderalimentatie kan niet meer gewijzigd worden

Dit kan wel. Als uw financiële omstandigheden wijzigen (u verliest bijvoorbeeld uw baan), dan kan dit betekenen dat de kinderalimentatie moet worden gewijzigd. Totdat u samen nieuwe afspraken heeft gemaakt, blijft de eerder vastgestelde alimentatiebijdrage van kracht. Komt u er samen niet uit, dan kan de rechter een gewijzigde bijdrage vaststellen.

3. Recht op alimentatie geldt pas na de scheiding

Nee, men heeft niet pas na de scheiding recht op kinderalimentatie. Zodra u als ouders niet meer samenwoont, dan moet de niet-verzorgende ouder een bijdrage in de verzorgingskosten van de kinderen aan de verzorgende ouder gaan betalen.

4. Bij co-ouderschap hoef ik geen kinderalimentatie te betalen

Ook al wonen de kinderen voor 50% bij beide ouders, dan kan er tóch sprake zijn van kinderalimentatie. Bijvoorbeeld omdat de ene ouder meer draagkracht heeft en een bijdrage in de kosten voor de andere ouder noodzakelijk is.

5. Alimentatieverplichting eindigt zodra mijn kind 18 jaar wordt

Nee, dit is niet juist. U heeft een onderhoudsplicht totdat uw kind 21 jaar wordt. Tot die tijd blijft u dus verplicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en studie, ongeacht of uw kinderen wel of niet thuis wonen.

6. Alimentatie stopt altijd na 21ste jaar

De wettelijke plicht tot het betalen van kinderalimentatie eindigt inderdaad als uw kind 21 jaar wordt, tenzij uw kind kan aantonen dat het zelf niet in zijn levensonderhoud kan voorzien en dus nog behoeftig is. Daarnaast kunt u zelf ook nog afwijkende afspraken hebben vastgelegd dat u als ouder nadat uw kind 21 jaar is geworden nog in de kosten blijft bijdragen, bijvoorbeeld omdat uw kind nog studeert. Hierdoor kan een kind na zijn 21ste verjaardag nog recht op alimentatie hebben.

7. Mijn ex moet extra betalen voor niet-dagelijkse kosten

Nee, dat hoeft niet. In principe moet de alimentatieontvanger ook niet-dagelijkse kosten vanuit het vastgestelde alimentatiebedrag betalen. Niet-dagelijkse kosten zijn bijvoorbeeld de aanschaf van een laptop of fiets of een hobby en/of sport.

8. Ik heb er recht op om te weten waaraan de kinderalimentatie wordt besteed

Nee, dat is niet waar. Uw ex-partner is als ontvanger van de kinderalimentatie niet verplicht om aan u verantwoording af te leggen hoe de kinderalimentatie is besteed. Ook hoeft uw ex-partner geen toestemming te vragen of hij/zij de alimentatie aan bepaalde zaken mag besteden. Uw ex-partner is dus ook niet verplicht om u te voorzien van betalingsoverzichten of bankafschriften.

9. Mijn ex komt de afspraken niet na, ik mag de betaling dus stoppen

Nee, dit is geen reden om met het betalen van kinderalimentatie te stoppen. U zult dus moeten blijven doorbetalen.

10. Ik zie mijn kind niet dus ik hoef geen alimentatie te betalen

Dit is een veelgehoord misverstand. De verplichting om alimentatie te betalen staat echter los van het contact tussen u en uw kind. Dus ook als u geen omgang met uw kind heeft, blijft u verplicht om alimentatie te betalen.

Wilt u meer weten over alimentatie of wilt u een herberekening van alimentatie laten uitvoeren? Neem dan contact op met ons op. Bel 023 – 205 20 10 of stuur een e-mail naar haarlemmermeer@scheidingsplanner.nl

Geef een reactie