10 Meest voorkomende misverstanden bij partneralimentatie

Als u gaat scheiden, dan kunt u misschien recht hebben op partneralimentatie. Hoe lang en op hoeveel u recht kunt hebben, hangt af van de omstandigheden. Partneralimentatie is vaak een lastig onderwerp tijdens een scheiding. Dat komt vaak door de tegenstrijdige belangen van beide partijen. En door misverstanden die over partneralimentatie bestaan.  Om u op weg te helpen hebben wij een top 10 van misverstanden over partneralimentatie samengesteld.

1. Er is altijd recht op alimentatie

Partneralimentatie speelt een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Als één van de partners niet (volledig) in eigen onderhoud kan voorzien, draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor degene met het laagste inkomen.

2. Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie

De reden van de scheiding heeft geen invloed op het recht van partneralimentatie. Bij overspel vervalt het recht op alimentatie dus normaal gesproken niet.

3. Man moet altijd betalen voor vrouw

Dit is een veelgehoord misverstand. De man betaalt niet automatisch voor de vrouw, het is echter vaak wel de uitkomst omdat de inkomens verschillend zijn. De vrouw verdient namelijk over het algemeen minder dan de man omdat zij meestal partime werkt en vaker voor de kinderen zorgt.

4. De vastgestelde duur van partneralimentatie ligt vast

Nee, dat klopt niet. Er zijn weliswaar wettelijke richtlijnen voor de duur van de partneralimentatie, de rechtbank kan echter beslissen om bijvoorbeeld bij veranderde omstandigheden de duur van de partneralimentatie aan te passen. Het verlies van een baan is een voorbeeld van een veranderde omstandigheid.

5. Duur wordt binnenkort verkort

Er zijn op dit moment inderdaad plannen om de duur van het recht op alimentatie te verkorten van 12 jaar naar 5 jaar. Het wetsvoorstel bevindt zich echter nog in een dusdanig vroeg stadium dat het onduidelijk is wanneer het gaat worden ingevoerd. De termijn van 12 jaar is overigens alleen van toepassing als u langer dan 5 jaar getrouwd bent geweest of als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen.

6. Partneralimentatie eindigt als ex een nieuwe relatie heeft

Alleen als de alimentatie ontvangende ex-partner gaat samenwonen met een nieuwe partner, vervalt de partneralimentatie. Als er wel een relatie met een nieuwe partner is, maar er wordt niet samengewoond, dan loopt de partneralimentatie gewoon door.

7. Partneralimentatie geldt alleen bij een huwelijk

Veel mensen denken dat het recht op partneralimentatie alleen bij een huwelijk bestaat. Maar partneralimentatie moet soms ook worden betaald na het verbreken van een geregistreerd partnerschap. Voor samenwoners bestaan er geen wettelijke regels met betrekking tot het betalen van partneralimentatie tenzij er andere afspraken in het samenlevingscontract staan of als u zelf toch andere afspraken wilt maken.

8. Alimentatie wordt alleen berekend aan de hand van mijn inkomen

Inkomen is één van de factoren die meespelen bij de hoogte van het alimentatiebedrag. Andere factoren zijn onder meer behoefte (welk bedrag is er nodig om de huidige levensstandaard van de partner en de kinderen voort te zetten) en draagkracht (hoeveel geld heeft u allebei te besteden en wat blijft erover voor de alimentatie).

9. Ervan afzien is voor altijd

Wanneer de alimentatieplichtige al een aantal schulden op zich neemt, kan er worden afgesproken dat de alimentatie gerechtige afziet van alimentatie. Dit neemt echter niet weg dat de alimentatiegerechtigde op een later moment toch succesvol alimentatie kan afdwingen als niet in het eigen onderhoud kan worden voorzien.

10. Partneralimentatie eindigt bij pensioen

De alimentatie loopt ook door bij het behalen van de pensioenleeftijd. Wel onstaat er een nieuwe situatie waardoor er een herberekening zal plaatsvinden.

Wilt u meer weten over alimentatie of wilt u een herberekening van alimentatie laten uitvoeren? Neem dan contact op met ons op. Bel 023 – 205 20 10 of stuur een e-mail naar haarlemmermeer@scheidingsplanner.nl

Geef een reactie